Line Array system

Line Array system

Soundmaster  har en lång erfarenhet med Line Array system. Line Array högtalare är inte bara för stora arenakonserter. Sedan flera år tillbaka tillverkas många line array-system för små och mellanstora lokaler. För uthyrning finns idag bland annat d&b audiotechnik, Electro voice och L-ACOUSTICS.

Vi levererar och installerar. Kontakta oss gärna för ytterligare information samt pris och tillgänglighet.

Lite kort om….

Line array är en högtalarrigg där högtalarlådorna och dess
högtalarelement sitter i linje med varandra, tätt tillsammans. På
så sätt får man högtalarna att samverka (koppla) bättre med
varandra.

Syftet är att nyttja fördelaktiga egenskaper för en så kallad
linjestrålande ljudkälla (line source). Ett line array fokuserar
ljudenergin till ett mer begränsat publikområde jämfört med
konventionella högtalare. Man tar till vara och håller uppe
ljudenergin vid längre avstånd på ett bättre sätt. ”Spillet”
utanför det önskade området minskar, och därmed också besvärande
reflexer från omgivande ytor.

Ljudtryck på avstånd
En teoretisk punktljudkälla sprider som vi har nämnt ljudet
sfäriskt, det vill säga att den är rundstrålande. Det gör att den
tillgängliga ljudenergin fördelas på ett större område jämfört med
en linjestrålande ljudkälla.
I fri luft och med en perfekt punktljudkälla, minskar ljudtrycket
med cirka sex decibel för varje dubblering av avståndet. Detta
faktum är känt som den inverterade kvadratlagen (the inverse
square law). Det betyder att om ljudtrycket är 90 decibel en meter
från högtalaren är det bara 60 decibel på 32 meters avstånd från
högtalaren. En skillnad på hela 30 decibel. Se tabell här bredvid.
Vår hörsels subjektiva bedömning är att redan cirka tio decibel
svagare upplevs som hälften så starkt.
För en teoretisk linjestrålande ljudkälla i fri luft minskar
ljudtrycket bara med cirka tre decibel för varje dubblering av
avståndet (se tabell). Resultatet blir ett jämnare ljudtryck över
publikområdet.